Om projektet

Børn skal forstå data

Når vi i dag benytter sociale medier, hjemmesider og apps afgiver vi alle data i større eller mindre grad. Det giver os mange muligheder, men det giver også adgang til vores privatliv og øger risikoen for udnyttelse til kommercielle eller kriminelle formål. Derfor skal langt flere være bevidste om, hvordan deres data bruges og udnyttes.

Dataforståelse og dataetik handler om de måder, vi håndterer den voksende mængde data, vores samfund bygger på. Data trækker flere og flere tråde gennem vores hverdag, og det fordrer refleksion om, hvordan data indsamles, bruges og lagres. Samtidig kan privatliv og datakontrol også for mange børn – og voksne – virke fjern og ligegyldig. De har langt hen ad vejen accepteret, at prisen for at bruge internettet er, at man skal afgive private oplysninger. Derfor kommer digital myndiggørelse og dataetik fremover også til at handle om, hvordan man bedst muligt beskytter og kontrollerer sine data.

Børn skal lære at forstå, hvad data er, og – når det gælder persondata – hvordan data kan bruges på godt og på ondt, til fordel og bagdel for dem selv og samfundet. Og hvordan de kan sikre sig, at persondata forbliver så privat som muligt og på et sikkert sted.

De skal lære at være offentlige mennesker og se såvel de positive som negative sider af onlinelivet – herunder at kunne fremstille realistiske og afmålte kommunikationer om sig selv til relevante målgrupper og vurdere bagvedliggende agendaer og adfærdsstyrende mekanismer i online-tjenester.

Over det næste år vil en alliance bestående af Center for Undervisningsmidler og LB Forsikring, som blandt andet består af Lærerstandens Brandforsikring, samt dataetisk ekspert, Pernille Tranberg sørge for, at 1200 lærere landet over bliver klogere på, hvordan man underviser børn i dataforståelse.

Til dette formål har vi udviklet en 3-timers workshop for lærere/pædagoger i grundskolen med tilhørende læringsressourcer, der efterfølgende kan bringes i spil i arbejdet med elever fra 5. – 10. klasse.

Læringsressourcerne består først og fremmest af denne gennemarbejdede lærervejledning. Den består primært af nyttig baggrundsviden og kritiske perspektiver på håndtering af data, og tanken er således at den skal fungere som inspiration og kunne danne baggrund for refleksionsoplæg i klassen. I vejledningen indgår også øvelser og vejledninger til, hvordan man kan beskytte sine data samt  instruktionsvideoer og videoer med indlagte dilemmaer og diskussionsoplæg. 

Derudover vil dias fra workshoppen også ligge klar på hjemmesiden, så man efterfølgende kan sammensætte og justere i indhold til brug og formidling i forhold til netop de elever, man arbejder med.

Læringsressourcerne består først og fremmest af denne gennemarbejdede lærermanual med baggrundsviden, øvelser og tilhørende videoer.  Derudover dias fra workshoppen, så man efterfølgende kan sammensætte og justere i indhold til brug for netop de elever, man arbejder med.

Alle ressourcer ligger tilgængeligt på www.dataforståelse.dk.

God arbejdslyst

Center for Undervisning, LB Forsikring og Pernille Tranberg

Scroll to top